Prace budowlane

Realizacja elewacji segmentu A

Prace budowlane

Realizacja elewacji segmentu B

Prace budowlane

Realizacja kolejnych pięciu domków w segmencie A

Prace budowlane

Rozpoczęto realizację segmentu A

Prace budowlane

Powstaje ostatnie (czwarte) piętro segmentu B.

Prace budowlane

Powstaje parter Segmentu B

Prace budowlane

Trwają prace nad fundamentami budynku.

Przekazano teren budowy

Dnia 26 lipca 2017r . przekazano teren budowy firmie Stalbud Konstrukcje Sp. z o.o.

Zobacz

Decyzja o pozwoleniu na budowę

Dnia 9 grudnia 2016r . decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji Myśliwska Park stała się ostateczna. Obecnie trwają prace nad uzbrojeniem terenu przygotowujące działkę do prac budowlanych oraz działania administracyjne zmierzające do rozpoczęcia budowy.